• Deutsch (DE)
 • Magyar (HU)
 • English (United Kingdom)
Kezdőlap Sándorfalva

Köszöntjük Sándorfalva város turisztikai beruházásait bemutató honlapján!

Sándorfalva Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Dél-alföldi Operatív Program keretében támogatásban részesült a „Versenyképes Turisztikai Termékek és Attrakciófejlesztés” című pályázati felhíváson 165 479 359 Ft uniós támogatásban részesült, s a projekt összköltsége mintegy 215 000 000 Ft,

Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutató tereinek fejlesztése a Pallavinci kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban”
címen

DAOP-2.1.1/B-2008-0026 kódszámon.

Az Önkormányzat a projekt keretében két épületet újít fel. A Budai Sándor Emlékházban Citeramúzeumot, a Pallavicini kastélyban a kulturális turizmus követelményeinek a megfelelően komplex bemutató- és rendezvényteret alakít ki.

Támogató Határozat

Projekt adatok:

 • Projekt címe: „Sándorfalva néprajzi és helytörténeti bemutató tereinek fejlesztése a Pallavinci kastélyban és a Budai Sándor Emlékházban”

 • Projekt kódszáma: DAOP-2.1.1/B-2008-0026

 • Kedvezményezett: Sándorfalva Város Önkormányzata (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.) Képviseli: Kakas Béla polgármester

 • A projekt forrásösszetétele ( a Támogatási szerződés szerint):

  • Támogatás: 165 479 359 Ft (bruttó)

  • Önerő: 34.133.860 Ft

  • Támogatási intenzitás: 82,9 %

 • Kivitelezés ideje: 2010. április 1. – 2010. november 30.

 • Kivitelező: K’art House Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.

 • Közreműködő szervezet: Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit. Kft., 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

 • Projektmenedzsment: Projektmenedzsment: Sándorfalva Városfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

 • Projektmenedzser: Kácsor Péter

 • Pályázati referens: Újházi-Megyesi Ágnes

Leírás:

Sándorfalva nem tartozik azon alföldi települések közé, amelyek a középkorig visszanyúló történeti hagyományokkal büszkélkedhetnének. Az alapítás óta eltelt alig több mint száz esztendő alatt azonban az itt megtelepedő családok és a Pallaviciniek gazdag szellemi, kulturális és épített örökséget hagytuk maguk mögött amelynek megfelelő formában és eszközökkel történő bemutatása, megjelenítése kiváló lehetőséget teremt arra, hogy Sándorfalvát be lehessen kapcsolni a Dél-alföldi Régió turisztikai látványosságokat kínáló települései közé.

A város központjában álló jószágkormányzói kastély, a Pallavicini kastély és Budai Sándor lakóháza alkalmas helyszínt biztosítanak ahhoz, hogy a mai igényeknek megfelelő, látogatóbarát, az interaktivitást teljes mértékben szem előtt tartó helytörténeti és néprajzi kiállításokat lehessen létrehozni, amelyek alapját képezhetik az örökségturizmusnak. A komplex látogatói élmény elsősorban olyan megoldásokon nyugszik majd, amelyek a bemutatott értékeket attraktív módon igyekszenek közvetíteni a látogatók felé. A két helyszín (kastély, Budai Sándor lakóháza) szerves egységet alkot, hiszen a két épület a falu társadalmának két rétegéhez kapcsolódik szorosan, az itt megtelepedő, napszámból, bérmunkából élő családokhoz illetve a földterületek döntő többségét birtokló grófi famíliához.

A kastélyépület termeiben állandó és időszaki kiállítások befogadására alkalmas tereket alakítunk ki, amelyek helyet biztosítanak a Pallavicini család által adományozott emléktárgyak, bútorok és dokumentumok bemutatásához. Erre azért lenne nagy szükség, mivel az ún. Mindszent-algyői uradalom és a grófi család múltjáról sem az ópusztaszeri kastélyban, sem pedig a Nemzeti-Történeti Emlékparkban nem tekinthetünk meg olyan tárlatot, amely megismertetné a látogatókat a dél-alföldi arisztokrácia és az alkalmazásában élők egykori mindennapjaival. Az időszaki kiállító terem elsősorban olyan alkalmi, néhány hétre vagy hónapra szóló tárlatok megrendezésére szolgálna, amelyek a helyi kézművesek, képzőművészek alkotásainak a bemutatkozásához nyújthatna megfelelő környezetet. A kastély egyik termében állítjuk ki Budai Sándor naiv festményeit, amelyek a sándorfalvi népélet egyes elemeit örökítik meg. Különös figyelmet érdemel a magyar betyárokat megjelenítő sorozata, amelyet úgy tervezünk bemutatni, hogy érintőképernyők segítségével felidézzük az alkotásokon megjelenő személyek élettörténetét.

A projekt olyan modern értelemben vett találkozási tereket valósít meg, amelyekben az emberek interaktív módon szórakozva tanulnak, és sajátítják el a múlt értékeit. A felsorolt szempontokat szem előtt tartva a kiállítások olyan látványossággá válhatnak, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy sikerüljön megteremteni az örökségturizmus alapjait.

„A fejlesztésnek köszönhetően a város központjában található Pallavicini kastélyt helytörténeti és néprajzi múzeummá alakítják át. A megújult épületben számos tárgy kerül kiállításra a települést alapító Pallavicini család volt tulajdonából. Különlegesnek számítanak például az uradalmi gazdaság működésével kapcsolatos korabeli iratok, hiszen a környéken ilyen jellegű tárlat, még nem látható. Teljesen megújul Budai Sándor citerakészítő volt háza is, ahol ugyan csak sok különlegességet láthatnak majd az érdeklődők.”

 

 

 

Statisztika

Tagok : 1362
Tartalom : 42
WebLinkek : 2
Tartalom megtekintés találat : 229583